Biorezonanční přístroj Bicom se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Ve Švýcarsku je léčba na přístroji Bicom u vybraných terapeutů hrazena zdravotními pojišťovnami.

Do Československa se dostaly přístroje až po revoluci v r. 1989. Jako jeden z prvních začal v roce 1991 přístroj používat MUDr. Josef Pekárek.

Svým principem se tento přístroj velmi odlišuje od ostatních přístrojů. Jeho unikátnost spočívá ve využití zpětné vazby a vlastních vzorků klienta. To činí terapii pro každého klienta absolutně individuální. Dokonce je jiná terapie pro stejného klienta v různých časech, neboť mezitím nutně prodělal určitý vývoj. Proto klientovi vzorky jsou používány vždy pouze aktuální.

Koncepce léčby na přístroji Bicom spadá pod tzv. holistickou medicínu, tedy chápe klienta jako celek. Proto mohou být zjištěny a odstraněny skutečné příčiny onemocnění, které bývají často skryté. Přístrojem Bicom je možno ovlivnit jakoukoli patologii, kontraindikace tato terapie vzhledem ke svému principu nemá. Pouze z forenzních důvodů se nedoporučuje provádět biorezonanční terapii v prvním trimestru těhotenství a u klientů s kardiostimulátorem nebo implantáty. 

Vlastní frekvenční vzorky klienta se snímají prostřednictvím vstupních elektrod. V přístroji jsou elektronicky modulovány do terapeutických frekvencí a těmi je pacient pomocí výstupní elektrody ošetřen. Při terapii se využívá zpětné vazby; klient je ovlivněn výstupním signálem, čímž se v průběhu terapie mění vstupní signál. Změna vstupního signálu nutně vyvolá změnu výstupního signálu. 

Rezonanční terapie BICOM podporuje tak organizmus, aby se sám opět dostal do energetické, dynamické rovnováhy. Tato fyzikální regulace jde z principu ruku v ruce s biochemickou změnou, což je podloženo vědeckými studiemi.

 

Před terapií výrobce doporučuje sejmout všechny kovové ozdoby z těla, zejména řetízky, prstýnky, náramky a hodinky.

Doporučení po terapii: pít zvýšené množství tekutin, 24 hodin po terapii nepít alkohol a kávu

 

Reakce na terapii mohou být různé, klient se může cítit unaven nebo naopak plný energie. Vzhledem k principu metody může po terapii nastat u klienta stav, který je zván prvotní zhoršení. (Tento stav paradoxně svědčí pro úspěšnost terapie a spontánně odezní do několika hodin nebo dní.)

K eliminaci potíží klient absolvuje rozdílný počet sezení, který závisí jednak na hloubce poruchy a jednak na vlastní klientově reaktibilitě. Terapii je většinou při hlubších poruchách nutno opakovat, ale často klient pocítí úlevu již po prvním sezení. 

 

Novinky

Napište nám!

13.07.2015 20:00
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...

Vítejte na našem novém webu!

13.07.2015 19:59
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i...