Elektrosmog a geopatogenní zóny

Co je to Elektrosmog

Elektrosmog je umělé elektromagnetické pole, které vyzařují všechna elektrická zařízení (např. vysílače mobilních a datových operátorů, vysoké vedení, trafostanice, domácí elektrorozvody, mobily, podlahové topení, špatně zapojené osvětlení, tzv. úsporné žárovky, lednice, mikrovlnka, sporák, TV, a další). Elektrosmog je tu až posledních cca 100 let a logicky se mu lidské tělo nestačilo dobře přizpůsobit.

 

Elektrosmog je skrytým nebezpečím nyní i do budoucna. Dle nezávislých lékařských výzkumů a zkušeností z praxe vysoká intenzita elektrosmogu u citlivějších osob může způsobit:

 • rozpad buněk, elektrosmog má toxické účinky na DNA, celkové snížení imunity organizmu, může mít obdobný vliv na tělo jako rentgenové záření – zvýšené nebezpečí rakoviny a chronických záněty
 • poruchy metabolizmu, srdeční činnosti

 • změny v krevním obraze

 • výrazný pokles plodnosti - především mužská plodnost je tématem současnosti

 • narušení tvorby hormonu melatoninu v epifýze (šišince mozkové) – snížená schopnost regenerace organismu, melatonin je silný antioxidant a zpomaluje mimo jiné růst určitých nádorů, má vliv na rozšířené a duchovní vnímání, na intuici!, melatonin je nazýván hormonem mládí. Tvoří se především v noci – je nutno mít ložnici a dětské pokoje zcela v pořádku!

 • dále způsobuje změnu psychiky, zpomalování reakcí, zhoršování paměti,koncentrace, zvýšení nervozity, možnost degenerativního vlivu na mozkovou tkáň

 • zvýšení únavy organizmu

 

 

Co je to geopatogenní zóna

Země vychází vlnění o hodnotě 8 Hz, které působí na organismus člověka.

Geopatogenní zóny lze rozlišit podle toho, z jakého důvodu vznikají, kde se vyskytují. Z tohoto pohledu se pak za takové oblasti považují především:

 • podzemní vody (výsledek proudění vody)
 • místa, kde došlo ke geologickým anomáliím (např. po zemětřesení, změně hornatosti prostředí apod., jedná se tedy o půdní poklesy, zvrásnění nebo místa s radioaktivitou)
 • Hartmannovy a Curryho pásy (kosmického původu, dle doložených kreseb je znaly již staří Egypťané, pokrývají celou Zemi, Hartmannovy pásy se mřížovitě rozprostírají od severu k jihu a od západu k východu, Curryho pásy pak probíhají od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu, pásy se navzájem prolínají)
 • tektonické poruchy (zlomy v zemské kůře)

 

Jaký vliv mají geopatogenní zóny na lidské zdraví?

To, jaké mají geopatogenní zóny vliv na člověka (a někdy i zvířata), udává především jejich původ. Obecně se v souvislosti s nimi hovoří o:

 • nespavosti
 • bolestech hlavy a migréně
 • chronické únavě a vyčerpanosti
 • podrážděnosti
 • nervozitě
 • celkové zhoršení zdravotního stavu
 • bolesti svalů a kloubů
 • rakovinotvorném bujení
 • poruchách paměti
 • depresi
 • zhoršené koncentraci
 • nemožnosti otěhotnět a problémovém těhotenství

 

Zatížení organizmu elektrosmogem či geopatogenní zónou se testuje vždy a to při prvním sezení. V dalších sezeních se tato zátěž přetestovává a případně vyvádí.